?   افزايش اثر بخشي فرايندهاي سيستم مديريت كيفيت و حركت پيوسته به سوي بهبود مستمر با هدف نهائي بهبود عملكرد شركت

 

?   پايبندي به رعايت برنامه زمان بندي و اجراي به موقع پروژه ها

 

?   آموزش مستمر كاركنان به منظور بهره برداري از استعدادهاي بالقوه آنان در جهت ارائه خدمات مطلوبتر

 

?   افزايش رضايت كليه مشتريان شركت شامل كارفرمايان بخش دولتي و خصوصي ضمن ارائه كار با كيفيت

 

0
0
0
s2smodern