home hotoffersAzaroyar Endüstri ve üretim grubu 7.6.89 Şemsi ( 29.8.2010 Miladi) tarihinde 29708 sayı ile 10200378364 ulusal kimliği ile Tebriz şirketleri ile ticari olmayan kurumları kayıt genel Müdürlüğünde özellikle UPVC kapı ve pencereleri olan inşaat malzemesi ve imlalatı, çeşitli zarlı cam, sekurit ve

sağlıklı cam konularıyla tescili yapılmıştır .

Şirketimiziin esas etmeli 25 yıllık tecrübe, UPVC endüstrisinde tecrübe ve beceri kazanan tscrübeli personel ve elemar.larla atılmış bu esasta üretim fabrikamız Tebriz- Eher karayolunda kurulan Bilverdi Sanayi Sitesi iizerinde 23000 Metrekarelik bir sahada kurularak bir yıldan az bir müddet içerisinde

işletmeye geçirilmiştir .

Fabrikanııız senelik kapasitesi 500 Ton UPVC kapı ve pencere ile 80000 Mertekare çeşitli zarlı camlardan oluşmaktadır ve bu miktar için de Sanayi ve Madenler Bakanlığından 105.611 sayılı sayı ile

ruhsat almıştır.

Azaroyar şirketi çalışma kapasitesi açısından ülke çapında yukarı kapasiteler içerisinde sayılmakta şu andaki kapasitenin 3 katına çıkarma potansiyeli de bulunmaktadır .

Bu gün Fabrikamızın çeşitli Alominyum profil ve parçaları üretimi hattının geliştirilmesinde (Termal brik ile ) gibi Alominyum kapı ve pencere yapılışında sekurit cam üretimi ve .... hissedarlarımızın ilgi kaynağı nı oluşturmakta ve inşaailah gelecek senelerde diğer etapların açılışına tanık olacağınızı ümit etmekteyiz.